Metoda diagnostyki biorezonansowej – express test

Express Test nazywany jest też diagnostyką skaningową lub segmentarną. Metoda ta wykorzystuje pewien istotny fakt leżący u podstaw funkcji życiowych wszystkich zwierząt i człowieka – zasadę sedentarnej budowy ciała. Jest to badanie stanu czynnościowego organizmu jako całości i jego części (podstawowych układów czynnościowych), który reprezentuje zmiany czynnościowe i odchylenia od normy w procesie samoregulacji:

  • Stanu układu pokarmowego (wątroba, woreczek żółciowy, dysfunkcja trzustki, żołądka, jelit)
  • Stanu układu oddechowego (jama nosowa, gardło, tchawica, płuca)
  • Stanu układu moczowo-płciowego (nerki, moczowody, pęcherz moczowy, cewka moczowa, macica, jajniki, jądra, prostata)
  • Stanu układu sercowo-naczyniowego (serce, krążenie w tym krążenie mózgowe, żyły)
  • Stanu układu endokrynnego (tarczyca, trzustka, nadnercza)
  • Stanu układu immunologicznego i limfatycznego
  • Stanu układu oporowo-ruchowego (kręgosłup, stawy)
  • Stanu organów głowy i kręgosłupa

Metoda ta pozwala rozpoznać zakłócenia pracy w różnych organach i systemach organizmu, które następnie powinno się zweryfikować metodą dr Volla lub Vega Test.

 

Express Test pozwala na podstawie pomiarów elektrodami rozmieszczonymi na czole, rękach i nogach – w wysokim stopniu ustalić charakterystyki ogólnego stanu funkcjonalnego różnych organów i układów organizmu człowieka. Komputerowa diagnostyka Express Test z zastosowaniem biorezonansu pola elektromagnetycznego w obszarze strefowym stanu funkcji organów człowieka opiera się na rejestrowaniu parametrów przewodności prądu stałego z różnych części ciała oraz obszarów receptorowych związanych funkcjonalnie z określonymi organami wewnętrznymi.

Express Test przeznaczony jest do dwuetapowej oceny stanu zdrowia całego organizmu metodą porównawczą na podstawie rejestracji zmian w organach i strukturach histologicznych dla przeprowadzenia dynamicznej kontroli stanu homeostazy, prognozowania etapów leczenia , wpływu stosowanych metod terapii oraz oceny rozwoju zachodzących komplikacji.

 

Metoda Express Test może być stosowana u każdej osoby bez względu na wiek i przebyte choroby. Wyjątkiem są kobiety w ciąży oraz osoby z wszczepionym rozrusznikiem serca.

Zadzwoń