To prosta ale bardzo przydatna funkcja generatora biorezonansu Multicare, która uzupełnia terapie częstotliwościowe wykonywane w/g programów Rife oraz Huldy Clark.

Okazuje się, że pasożyty, bakterie i wirusy nieustannie mutują w związku z tym częstotliwość rezonansowa dla konkretnego patogenu mogła po prostu się zmienić co zupełnie wyklucza efektywność terapii jeżeli nie znamy poprawnej częstotliwości.

Dzięki przemiataniu częstotliwości możemy skutecznie usunąć także te patogeny o zmienionej częstotliwości rezonansowej. Aby tego dokonać wystarczy zaprogramować funkcję przemiatania częstotliwości w taki sposób aby przedział częstotliwości do przemiatania obejmował konkretną częstotliwość rezonansową Rife lub Huldy Clark z „góry” i z „dołu” – tak aby wychwycić wszystkie niewielkie odstępstwa od częstotliwości rezonansowej.

Funkcja przemiatania pozwala na wprowadzenie dowolnego przedziału wartości (częstotliwości) w obrębie którego stosowany będzie cykl, czyli wprowadzamy częstotliwość początkową i końcową takiego przedziału dla danego cyklu. Ustalamy dodatkowo przeskok oraz czas trwania każdej częstotliwości.

Zadzwoń