Aktywność elektryczna mózgu zmienia się w zależności od czynności, którą wykonujemy w danym momencie. Każda czynność sprawia, że mózg przeskakuje na inne częstotliwości. Jednak zbyt krótkie lub zbyt długie przebywanie na danej częstotliwości nie jest dobre dla naszego zdrowia.

Badania pokazały również, że celowana stymulacja fal mózgowych wyostrza uwagę, zwiększa wydajność intelektualną oraz przynosi uczucie psychicznej i fizycznej ulgi. Można stymulować mózg w celu osiągania określonych stanów jego aktywności. Następuje poprawa sprawności intelektualnej, zdolności twórczych, redukcja stresu, eliminowanie lęków, osiąganie głębokiej medytacji, poprawa samopoczucia, zwiększenie samoświadomości, zwiększenie poczucia własnej wartości.

W tej metodzie wykorzystywana jest technika dźwiękowa do indukowania określonych fal mózgowych, synchronizacji półkul mózgowych i synchronizacji pracy neuronów. Użytkownik samodzielnie może sporządzić sobie odpowiednio dobrany program do założonego celu terapii.  Fale mózgowe zostały podzielone na cztery zakresy:

– DELTA – częstotliwość fal mózgowych od około 0.5 do 4Hz (głęboki sen) – to właśnie w paśmie Delta następuje większe uwalnianie hormonów odpowiedzialnych za regenerację organizmu, zmniejszanie stresu, spowalnianie procesów starzenia.  Wysoka delta towarzyszy zespołom zaburzeń uwagi.

– THETA – częstotliwość fal mózgowych od 4 do 7Hz (usypiający, także płytki sen) – umiejętność kontrolowania Thety jest równoznaczna z posiadaniem zdolności do kontrolowania bólu fizycznego. Nadmierne ilości Thety charakterystyczne są dla osób z zespołem zaburzeń uwagi. Hamowanie fal Theta ma na celu polepszenie koncentracji, zwiększenie czujności oraz przy leczeniu bezsenności.

– ALFA – częstotliwość fal mózgowych od 7 do 14Hz (umysł obudzony, ciało uśpione) – nadmiar Alfa zaburza koncentrację, co pogarsza wyniki w nauce, natomiast zbyt mało Alfy powoduje obniżony nastrój, depresję. Przy niskiej alfie mamy zaniżoną samoocenę i słabszą motywację.

– BETA – częstotliwość fal mózgowych od 14 do około 30Hz (całkowite rozbudzenie) – wytwarzanie Bety wiąże się ze stanem czuwania, czujności, orientacji zewnętrznej, myślenia logicznego, rozwiązywania problemów oraz z utrzymywaniem uwagi. W tym paśmie przeżywamy wszystkie emocje (radość, gniew, strach, zdziwienie, ciekawość). Sprzyja ono inspirującej energii i działaniu, charakteryzuje logiczne, analityczne, intelektualne myślenie i werbalną komunikację.

W generatorze biorezonansowym Multicare częstotliwość wybieramy wchodząc na jedną z fal (delta, theta, alfa, beta) i ustawiamy wartość w Hz jednego kanału z danego przedziału oraz głośność. Oczywiście potrzebne są do tego słuchawki z gniazdem tzw. „mały jack” których nie ma w zestawie. Regulacja głośności (strzałka w górę, strzałka w dół).

ZALECENIA I PRZECIWWSKAZANIA

  1. Nie wolno stosować u osób mających stymulator serca oraz w przypadku kobiet w ciąży, w czasie jazdy samochodem lub w czasie wykonywania pracy przy pomocy urządzeń stwarzających zagrożenie dla zdrowia lub życia.
  2. Czas stymulacji nie powinien trwać dłużej niż 25 minut i być stosowany nie częściej niż raz dziennie lub dwa razy dziennie po 15 minut.
  3. W przypadku wystąpienia bólu głowy, zawrotów lub innych niepokojących objawów należy terapię przerwać.
Zadzwoń